AKTUALNOŚĆI


termin od 17 listopada godz. 17.00 (otwarcie) - 31 stycznia 2017 roku
Jest to wystawa o drugim co do wielkości i najstarszym przedsiębiorstwie galanterii drewnianej, pamiątek turystycznych i stolarstwa artystycznego działającego w Jagniątkowie od 1855 roku i powstałym później a znanym na terenie Ślaska i Niemiec wydawnictwie litografii artystycznej O.Keila z Jagniątkowa. Obie części firmy były związane z karkonoską tradycją snycerstwa i miejscowego rzemiosła. W zakładzie litograficznym powstawały piękne secesyjne  pocztówki, druki firmowe i reklamowe, foldery turystyczne i reklamy firm,pensjonatów, schronisk i hoteli. Na wystawie zaprezentowana będzie historia firm,osoby O.Keil'a i miejsc z nim zwiazanych. Prezentowane będzie kilkaset pocztówek i pojedyncze rzadkie druki z jego drukarni litograficznej, tradycyjne wyroby galanterii drewnianej i pamiątki jakie powstawały w Karkonoszach i jego zakladzie, nieliczne meble i płyty litograficzne. Wystawa to gratka dla kolekcjonerow, jak i przecietnego zwiedzajacego, szczególnie ciekawe są zbiory pocztówek bo nikt jeszcze nie pokazał chociaż części kolekcji czeskich i polskich zbieraczy i kolekcjonerów.

 

 

Siedziba Główna

Ul. Matejki 28

Jelenia Góra

Godz. 9.00  -  17.00

 

Muzeum Historii i Militariów

Ul.  Sudecka 83

Jelenia Góra

Godz. 9.00  -  16.00

 

Dom  C i G. Hauptmannów

11 Listopada 23,

Szklarska Poręba

Godz. 9.00  -  16.00

 

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Godz. 9.00 – 16.00

 

 

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze mgr Gabriela Zawiła oraz dyrektor Muzeum Śląskiego w Görlitz dr Markus Bauer zapraszają do udziału w Międzynarodowej konferencji „Śląskie szkło barokowe”, która odbędzie się 18 listopada 2016 roku w siedzibie Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Matejki 28 (II piętro, sala konferencyjna) / Die Leiterin von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra Mag. Gabriela Zawiła und Leiter des Schlesischen Museums zu Görlitz Dr. Markus Bauer laden zur Teilnahme an der Internationalen Konferenz Schlesisches Barockglas ein, die am 18. November 2016 im Sitz von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, ul. Jana Matejki 28 (2. Stock, Konferenzraum), stattfinden wird.

 

Dnia 19 listopada 2016 odbędzie się objazd studyjny po miejscach historycznie związanych z tradycją szklarską Karkonoszy. Ilość miejsc ograniczona. / Am 19. November 2016 findet die Studienreise über Orte statt, die mit der Glastradition im Riesengebirge verbunden sind. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

 

Program konferencji „Śląskie szkło barokowe”, 18.11.2016* / Konferenzprogramm „Schlesisches Barockglas”, 18.11.2016*

9.00 – mgr Gabriela Zawiła, dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, dr Markus Bauer, dyrektor Muzeum Śląskiego w Görlitz, przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji / Mag. Gabriela Zawiła, Leiterin von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, Dr. Markus Bauer, Leiter des Schlesischen Museums in Görlitz, Begrüßung der Gäste und offizielle Eröffnung der Konferenz

9.10 – mgr Dominik Kunysz, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Szkło barokowe w zbiorach Museum des RGV / Mag. Dominik Kunysz, Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, Barockglas in den Sammlungen des Museums des RGV

9.35 – mgr Justyna Wierzchucka, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Kolekcja śląskiego szkła barokowego w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze / Mag. Justyna Wierzchucka, Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra

10.00 – dr Martin Kügler, Muzeum Śląskie w Görlitz, Kolekcja śląskiego szkła barokowego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Görlitz / Dr. Martin Kügler, Schlesisches Museum zu Görlitz, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen des Schlesischen Museums zu Görlitz

10.25 – mgr Oldřich Palata, Północnoczeskie Muzeum w Libercu, Śląskie szkło barokowe w zbiorach muzeum w Libercu / Mag. Oldřich Palata, Nordböhmisches Museum Liberec, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen des Museums in Liberec

10.45–11.00 – przerwa kawowa / Kaffepause

11.00 – dr Markus Winzeler, Galeria Narodowa w Pradze, Nietknięte – śląskie szkło w klasztorze: barokowa kolekcja St. Marienstern / Dr. Markus Winzeler, Nationalgalerie in Prag, Unberührt – schlesisches Glas im Frauenkloster: Eine barocke Sammlung in St. Marienstern

11.25 – dr Anette Schommers, Bawarskie Muzeum Narodowe w Monachium, Barokowe szkła ze Śląska w kolekcji Bawarskiego Muzeum Narodowego w Monachium / Dr. Anette Schommers, Bayerisches Nationalmuseum München, Barockes Glas aus Schlesien in der Sammlung des Bayerischen Nationalmuseums

11.50 – mgr Alicja Kilijańska, Muzeum Narodowe w Krakowie, Śląskie szkło barokowe w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Mag. Alicja Kilijańska, Nationalmuseum in Kraków, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen des Nationalmuseums in Kraków

12.15 – dr Anna Szkurłat, Zamek Królewski w Warszawie, Godło i dewiza Schaffgotschów na śląskich szkłach barokowych / Dr. Anna Szkurłat, Königsschloss in Warszawa, Wahrzeichen und Motto der Familie Schaffgotsch an schlesischen Barockglasgegenständen

12.35–12.50 – przerwa kawowa / Kaffepause

12.50 – dr Käthe Klappenbach, Fundacja Pruskich Ogrodów i Pałaców w Poczdamie, Barokowy świecznik szklany dla króla Fryderyka II / Dr. Käthe Klappenbach, Stiftung Preußischer Gärten und Schlösser in Potsdam, Der schlesische Glaskronleuchter für König Friedrich II. von Preußen

13.15 – mgr Reiner Sachs, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocławscy rytownicy szkła XVII i XVIII wieku / Mag. Rainer Sachs, Nationalarchiv in Wrocław, Breslauer Glasstecher im 17. und 18. Jh.

13.40 – dr Stefania Żelasko, wieloletni pracownik Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, obecnie ekspert niezależny, Nowości w badaniach nad śląskim szkłem barokowym / Dr. Stefania Żelasko, langjährige Mitarbeiterin von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, gegenwärtig unabhängige Expertin, Neues aus der Forschung am schlesischen Barockglas

14.05 – mgr Elżbieta Gajewska-Prorok, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Śląskie szkło dla śląskiej szlachty / Mag. Elżbieta Gajewska-Prorok, Nationalmuseum in Wrocław, Schlesisches Glas für den schlesischen Adel

14.30 – mgr Aleksandra Kasprzak, Muzeum Narodowe w Warszawie, Szlifiernia wodna Friedricha Wintera w Sobieszowie. Słów kilka o jej lokalizacji / Mag. Aleksandra Kasprzak, Nationalmuseum in Warszawa, Wasserschleiferei von Friedrich Winter in Hermsdorf. Einige Worte über deren Lage

14.55 – dyskusja, podsumowanie konferencji / Diskussion, Konferenzzusammenfassung

15.10 – poczęstunek dla uczestników konferencji / Catering für Teilnehmer der Konferenz

Objazd studyjny 19.11.2016* / Studienreise 19.11.2016*

8.45 – zbiórka uczestników w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze / Treffen der Teilnehmer am Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra

9.00 – wyjazd do Cieplic / Abfahrt nach Cieplice

9.20 – spacer po Cieplicach do pałacu Schaffgotschów / Besichtigung von Cieplice und des Schlosses der Familie Schaffgotsch

10.20 – przejazd do Sobieszowa / Fahrt nach Sobieszów

11.00 – wyjazd do Piechowic, zwiedzanie huty „Julia” / Fahrt nach Piechowice, Besichtigung der Hütte „Julia”

12.30 – wyjazd do Szklarskiej Poręby, przejazd przez miasto, zwiedzanie cmentarza / Fahrt nach Szklarska Poręba

13.30 – wyjazd do Görlitz / Fahrt nach Görlitz

14.00 – obiad / Mittagessen

15.30 – zwiedzanie wystawy „Śląskie szkło barokowe” / Besichtigung der Ausstellung „Schlesisches Barockglas”

17.00 – powrót do Jeleniej Góry, pożegnanie z uczestnikami objazdu / Rückfahrt nach Jelenia Góra, Abschied von Reiseteilnehmern

 

(planowana godzina przyjazdu do Jeleniej Góry: 18.15) / (geplante Ankunft in Jelenia Góra: 18.15 Uhr)

 

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie / *der Veranstalter behält sich das Recht vor, am Programm Änderungen vorzunehmen

 

Konferencja międzynarodowa „Śląskie szkło barokowe” jest współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, a jej organizatorami są Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze i Muzeum Śląskie w Görlitz / Die internationale Konferenz Schlesisches Barockglas wird aus den Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert und von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra und Schlesisches Museum zu Görlitz veranstaltet.

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w dniu 1 listopada 2016 jest nieczynne.

 

Uprzejmie zapraszamy w pozostałe dni od godziny 9.00 do 17.00.

Siedziba główna przy ulicy Jana Matejki 28 do 13 listopada br. jest czynna we wszystkie dni tygodnia.

 

70 lat PTT-PTTK  w fotografii

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

Wernisaż: 04.11.2016 r. (piątek)  godz. 16.00

Na wystawie pokazane zostaną fotografie ukazujące życie turystyczne na Ziemi Jeleniogórskiej - wydarzenia i imprezy związane z działalnością Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Jeleniej Górze (1946-1950) oraz Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” (1950-2016). Pokażemy sylwetki ludzi związanych z działalnością PTT i PTTK na naszym terenie, zarówno w sferze statutowej  jak i gospodarczej.

 

Serdecznie zapraszamy na wystawę”ARCYDZIEŁA MALARSTWA EUROPEJSKIEGO z kolekcji  Dzikowskiej Rodziny Tarnowskich”. Zaprezentujemy Państwu dzieła XVII i XVIII -wiecznych  mistrzów malarstwa włoskiego, niemieckiego i holenderskiego. Prace prezentowane na wystawie pochodzą z Kolekcji Dzikowskiej  ze zbiorów hrabiów Tarnowskich i stanowią część stałej wystawy eksponowanej w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega. Nazwa zbiory dzikowskie wywodzi się od nazwy miejscowości Dzików, a dokładniej Zamku Dzikowskiego - rodowej siedziby rodu Tarnowskich, a dzisiejszej dzielnicy Tarnobrzega.

 

Na wystawie będzie można zobaczyć m.in.  prace  takich mistrzów  jak: Francesco Albani, Lodovico Carracci czy Salvator Rosa. Honorowe miejsce zajmie dzieło przypisywane geniuszowi malarstwa holenderskiego "złotego wieku” Rembrandtowi van Rijn (1606 -1669), które będzie można podziwiać przez dwa tygodnie od 28 września do 11 października 2016 r.

 

W tym terminie muzeum będzie czynne od poniedziałku do piątku od godz.  9.00  do 18.00.

 

W sobotę i niedzielę Muzeum będzie czynne od godz. 10.00  do 18.00.

 

Od 12 października do 13 listopada 2016 muzeum czynne od godz. 9.00 do 17.00

 

Uroczyste otwarcie wystawy 27 września o godzinie 16.00.

 

Wystawa czynna do 13 listopada 2016 r.


 

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy XIX BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ

09.09.2016 godz. 12:00


 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego podczas

Europejskich Dni Dziedzictwa 10-11.09.2016.


 

Już po raz kolejny zbiory Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze wzbogacą się o cenne dzieła malarskie z przedstawieniem pejzażu karkonoskiego. Jest to wybór jedenastu obrazów pochodzących od kolekcjonerów prywatnych.

Projekt „ Uzupełnienie kolekcji malarstwa pejzażowego artystów tworzących w Karkonoszach na przestrzeni 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w.” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wśród nowo zakupionych obrazów znajdują się praca Elizabeth Morgenstern – żony wielkiego malarza C.E. Morgenstern (1847-1928), jest to prawdopodobnie jedyny znany jej obraz. Są też dzieła samego Morgensterna, co jest dla nas bardzo istotne, ponieważ obrazy tego artysty niezwykle rzadko pojawiają się na rynku antykwarycznym. Wśród nowo zakupionych obrazów są również m. in. dzieła takich artystów jak: Walther Klemm (1883-1957), Gertrud Staats (1859 – 1938), Friedrich Iwan (1887-1967), Hans Dressler (1869-1943).

Realizacja kolejnego projektu sprawia, że Muzeum Karkonoskie posiada jedną z największych i najpełniej reprezentowanych kolekcji malarstwa pejzażu karkonoskiego, zarówno pod względem przedstawianych motywów, jak i autorów dzieł.

 • 1. Alfred Nickisch (1872-1948) Pejzaż karkonoski 1 połowa XX wieku technika: olej na płótnie 1. Alfred Nickisch (1872-1948) Pejzaż karkonoski 1 połowa XX wieku technika: olej na płótnie
 • 2. Gertrud Staats (1859 – 1938) Pejzaż początek XX wieku technika: olej na tekturze wymiary: 23 x 33 2. Gertrud Staats (1859 – 1938) Pejzaż początek XX wieku technika: olej na tekturze wymiary: 23 x 33
 • 3. Walther Klemm (1883-1957) Pejzaż zimowy 1 połowa XX wieku technika: olej na sklejce 3. Walther Klemm (1883-1957) Pejzaż zimowy 1 połowa XX wieku technika: olej na sklejce
 • 4. Friedrich Iwan (1887-1967) Obří důl - widok Śnieżki od strony czeskiej lata 20. XX wieku 4. Friedrich Iwan (1887-1967) Obří důl - widok Śnieżki od strony czeskiej lata 20. XX wieku
 • 5. Friedrich Iwan (1887-1967) W kotle Małego Stawu technika: gwasz, papier wymiary: 35,5 x 46 cm 5. Friedrich Iwan (1887-1967) W kotle Małego Stawu technika: gwasz, papier wymiary: 35,5 x 46 cm
 • 6. Hans Dressler (1869-1943) Panorma Karkonoszy – Śnieżne Kotły 1934 techn. olej, płótno wym: 50x71 6. Hans Dressler (1869-1943) Panorma Karkonoszy – Śnieżne Kotły 1934 techn. olej, płótno wym: 50x71
 • 7. Alfons Niemann (1886-1968) Pejzaż z widokiem Śnieżki 1 połowa XX wieku technika: olej, sklejka 7. Alfons Niemann (1886-1968) Pejzaż z widokiem Śnieżki 1 połowa XX wieku technika: olej, sklejka
 • 8. Elisabeth Morgenstern (+1914) Nokturn 1 poł. XX w. technika: olej na płycie wymiary: 45 x 70 cm 8. Elisabeth Morgenstern (+1914) Nokturn 1 poł. XX w. technika: olej na płycie wymiary: 45 x 70 cm
 • 9. Carl Ernst Morgenstern (1847-1928) Śnieżka koniec XIX w. technika: olej, karton wymiary: 24 x 32 9. Carl Ernst Morgenstern (1847-1928) Śnieżka koniec XIX w. technika: olej, karton wymiary: 24 x 32
 • 10. Carl Ernst Morgenstern (1847-1928) Śnieżny Kocioł koniec XIX w. technika: olej, płyta 10. Carl Ernst Morgenstern (1847-1928) Śnieżny Kocioł koniec XIX w. technika: olej, płyta
 • 11. Herbert Kuron (1888 – 1951) Pejzaż karkonoski technika: olej na płótnie wymiary: 69 x 81 cm 11. Herbert Kuron (1888 – 1951) Pejzaż karkonoski technika: olej na płótnie wymiary: 69 x 81 cm
 •  

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   

  Kolejny już raz Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z powodzeniem aplikowało o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcje – Kolekcje muzealne. Efektem jest zakup piętnastu obiektów szklanych pochodzących z XVII i XVIII wieku, wytworzonych w działających wówczas na Śląsku hutach szkła. Obiekty stanowią spuściznę artystyczną i historyczną Śląska, gdzie hutnictwo szkła stało na bardzo wysokim, europejskim poziomie. W zakupionej kolekcji znalazły się dwa szkła związane bezpośrednio z rodziną Schaffgotsch, ponadto pięć eleganckich, typowo śląskich pucharów z misterną dekoracją rytowaną, wykonaną w warsztatach w Cieplicach i Sobieszowie. Poza tym dwa obiekty zdobione techniką eglomise, dwa talerze malowane tzw. „szwarclotem” oraz para talerzy wolnoformowanych. Ciekawym obiektem jest także misa, pokryta dekoracją rytowaną diamentem. Zakup kolekcji śląskich szkieł barokowych to ważne wydarzenie dla Muzeum Karkonoskiego, które dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego może rozwijać i uzupełniać najpiękniejszą w Polsce kolekcję szkła artystycznego im. Mieczysława Buczyńskiego. Projektowi towarzyszy specjalnie przygotowana oferta edukacyjna, mająca na celu przybliżenie tematyki sztuki baroku oraz idei kolekcji muzealnej, poprzez zwiedzanie wystawy oraz zajęcia warsztatowe.

  Projekt „Zakup kolekcji śląskich szkieł barokowych do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

   

  Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Gabriela Zawiła

  ma zaszczyt zaprosić na otwarcie międzynarodowej wystawy studentów i absolwentów Wydział Ceramiki i Szkła, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, które odbędzie się 16.06.2016 r. o godz. 17:00 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

   

   

  Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Gabriela Zawiła oraz dyrektor Schlesisches Museum zu Gőrlitz Markus Bauer zapraszają na otwarcie wystawy „Śląskie szkło barokowe” w dniu 10.06.2016 o godzinie 15.00 w siedzibie głównej jeleniogórskiego Muzeum przy ul. Jana Matejki 28.

  Wystawa „Śląskie szkło barokowe” to efekt owocnej, wieloletniej współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Schlesisches Museum zu Görlitz. Celem wystawy jest ukazanie, na przykładzie 170 eksponatów, najświetniejszego okresu w dziejach szklarstwa śląskiego przypadającego na wiek XVII i XVIII, kiedy to szklany puchar osiąga elegancką, wyrafinowaną formę, a zdobienia rytowane i grawerowane na powierzchni naczyń są wyrazem wirtuozerii dawnych mistrzów, działających u podnóża Karkonoszy. Szlifowane i rytowane szkła z okresu baroku wytwarzane w Kotlinie Jeleniogórskiej należą bez wątpienia do najpiękniejszych wyrobów rzemiosła artystycznego, jakie kiedykolwiek wyprodukowano na Śląsku. Wystawę warto zobaczyć ze względu na walory estetyczne szklanych wyrobów. Duża różnorodność form i motywów: przedstawienia miast i krajobrazów, herby, emblematy, tematyka religijna, sceny militarne i alegoryczne, przedstawienia rzemiosła i handlu aż po erotykę sprawiały, że szkła te znajdowały wielu nabywców w całej Europie. Ogromnym wydarzeniem jest możliwość pokazania na wystawie szkieł mistrza Friedricha Wintera, który objął urząd kasztelana na zamku Chojnik w Sobieszowie, pracując jako rytownik szkła dla hrabiego Christopha Leopolda Schaffgotscha. Ten ustanowił dla Wintera monopol na wytwarzanie zdobionych rzeźbiarsko szkieł, zakazując innym rzemieślnikom działalności na obszarze swoich dóbr oraz wybudował pierwszą na Śląsku wodną szlifiernię, napędzaną siłą wody.

   

  Zebrane na wystawie obiekty pochodzą z kolekcji wielu polskich, niemieckich i czeskich muzeów: Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Schlesisches Museum zu Görlitz, Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie, Kulturhistorisches Museum Görlitz, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Severoceskiego Muzeum w Libercu, Städtische Museen Zittau, Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie oraz Zamku Królewskiego w Warszawie.

   

  Patronat honorowy nad wystawą objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Minister Spraw Wewnętrznych Landu Saksonia Markus Ulbig Prezydent Miasta Jelenia Góra Marcin Zawiła oraz Burmistrz Miasta Szklarska Poręba Mirosław Graf.

   

  Kuratorzy wystawy: Justyna Wierzchucka, Martin Kügler

   

  Asystenci: Dominik Kunysz, Przemysław Jermaczek, Norbert Faust

   

  Wystawę można oglądać od 11.06.2016 do 31.07.2016 w Jeleniej Górze oraz od 20.08.2016 do 20.11.2016 w Gőrlitz.


   

  Na zamku w Bolkowie rozpoczęła się realizacja III etapu remontu - zadania pod nazwą „Bolków- Zamek Bolków – XIII-XVI w.; III etap prac zabezpieczająco konstrukcyjnych na Zamku Bolków”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta Bolków. Całkowity koszt zadania wyniesie 430 770 zł.

  Zakres remontu:

  1. Remont zewnętrznego muru obwodowego zamku od bramy wjazdowej do Domu Niewiast obejmujący

  - wykonanie podbudowy podstawy muru

  - naprawa lica ścian zewnętrznych

  - wypełnienie ubytków zagrażających statyce budowli

  - przemurowanie i zabezpieczenie korony murów

  2. Remont Bramy Górnej Zamku w trakcie którego zostanie wykonane

  -wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji

  - wykonanie nad bramą płyty żelbetowej z izolacją przeciwwilgociową.

  Do tej pory ze środków MKiDN, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta Bolków sfinansowano następujące zadania:

  W 2009 roku - I etap prac zabezpieczająco konstrukcyjnych Zamku Bolków na kwotę 646652 zł

  W 2010 - montaż systemów zabezpieczeń SSWiN, SAP oraz I etap CCTV. Całkowity koszt zadania wyniósł 195544 zł

  W 2011 – przeprowadzono II etap prac zabezpieczająco- konstrukcyjnych Zamku Bolków na kwotę 410714 zł

   

  Zbiory malarstwa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze o tematyce pejzażu karkonoskiego liczą około 190 prac pejzażystów śląskich. Jest wśród nich m.in. kilka wysoko cenionych, często eksponowanych i publikowanych dzieł z XIX i 1 poł. XX w. takich znanych artystów jak m.in.: Adalbert Woelfl (1823-1896), Quido Manes (1828-1880), Adolf Dressler (1833-1881), Wilhelm Krauss (1830-1896), Paul Linke (1844-1917), C.E. Morgenstern (1847-1928), Gertrud Staats (1859-1938), Paul Weimann (1867-1945), Franz v. Jackowski (1885-1974). Kolekcję staramy się powiększać i uzupełniać o dzieła artystów dotąd nie reprezentowanych, a w wypadku pejzażystów już reprezentowanych, o dzieła przedstawiające nie tylko pejzaż, ale też portrety, czy martwe natury.

  Teraz nadarzyła się okazja, aby poszerzyć zbiory o kolejnych 21 obrazów. Środki na ten zakup otrzymaliśmy od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozyskaliśmy w ramach projektu. Jest to prezentacja 21 dzieł, pochodzących z kolekcji Pana Henryka Szymczaka, jeleniogórskiego kolekcjonera sztuki (1938-2003), a wcześniej dyrektora naszego muzeum. Poszczególne dzieła właściciel nabywał zarówno od osób prywatnych jak i w antykwariatach, na aukcjach dzieł sztuki. Kolekcja Henryka Szymczaka jest znana w środowisku dolnośląskich kolekcjonerów oraz muzealników. Pierwotnie liczyła około 80 skatalogowanych dzieł pejzażystów śląskich ponad 50 autorów. W 2007 roku Muzeum nasze zakupiło do zbiorów 35 prac. Zakup dalszych 21 obrazów umożliwił scalenie kolekcji, zapobiegł jej rozproszeniu, zwłaszcza, że na rynku antykwarycznym obrazy pejzażystów śląskich występują niezwykle rzadko.

  Pisząc wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie zakupu, przekonywaliśmy, że zakup ten umożliwi udostępnienie kolekcji szerokiemu gronu odbiorców na wystawie oraz w publikacjach naukowych i popularno-naukowych dotyczących naszego regionu.

   

  Dzieła te są nierozerwalnie związane z życiem kulturalnym i artystycznym w Karkonoszach w 1 poł. XX w., stanowią dziedzictwo kulturowe, które nie powinno ulec rozproszeniu. Wśród obrazów, które zakupiliśmy są dzieła znanych malarzy śląskich jak: Franz von Jackowski (1885-1974), Hans E. Oberländer (1885-1945), Artur Wasner (1887-1939), Friedricha Iwana (1889-1967) Willi Oltmanns (1905-1979) Hermann van Rietschoten (1883-1962).

   

  Zapraszamy do galerii:

 • Projekt „ Uzupełnienie kolekcji malarstwa pejzażowego Projekt „ Uzupełnienie kolekcji malarstwa pejzażowego
 • 1.Paul Baltin (?), Śnieżka, 1933, olej, płyta 1.Paul Baltin (?), Śnieżka, 1933, olej, płyta
 • 2.Hugo Dittrich (1880- 1943), Śnieżne Kotły, 1 poł. XX w., olej, płyta 2.Hugo Dittrich (1880- 1943), Śnieżne Kotły, 1 poł. XX w., olej, płyta
 • 3.Emil Frohnert (1884-1959), Ośnieżona góra, 1 poł. XX w., olej, sklejka 3.Emil Frohnert (1884-1959), Ośnieżona góra, 1 poł. XX w., olej, sklejka
 • 4.Friedrich Iwan (1889-1967), Wielki Staw, l. 30 XX w., akwarela 4.Friedrich Iwan (1889-1967), Wielki Staw, l. 30 XX w., akwarela
 • 5.Franz von Jackowski (1885-1974), Samotnia, l. 30. XX w., olej, płótno 5.Franz von Jackowski (1885-1974), Samotnia, l. 30. XX w., olej, płótno
 • 6.Franz von Jackowski (1885-1974), Tulipany, l. 30. XX w., olej, płyta 6.Franz von Jackowski (1885-1974), Tulipany, l. 30. XX w., olej, płyta
 • 7.Erwin Merz (1904-1972), Pejzaż górski, 1941, olej, płyta 7.Erwin Merz (1904-1972), Pejzaż górski, 1941, olej, płyta
 • 8.Georg Nerlich (1892-1982), Las,1940, olej, płótno 8.Georg Nerlich (1892-1982), Las,1940, olej, płótno
 • 9.Gerhard Neumann (1907-2004), Śnieżne Kotły, poł. XX w., olej, płótno 9.Gerhard Neumann (1907-2004), Śnieżne Kotły, poł. XX w., olej, płótno
 • 10.Hans Oberländer (1885-1945), Wieś wieczorem, 1932, olej, sklejka 10.Hans Oberländer (1885-1945), Wieś wieczorem, 1932, olej, sklejka
 • 11.Willi Oltmans (1905-1979), Kwitnący kaktus, l. 30 XX w., akwarela 11.Willi Oltmans (1905-1979), Kwitnący kaktus, l. 30 XX w., akwarela
 • 12.Rietschoten Herman van (1883-1962), Martwa natura, 1933, olej, płótno 12.Rietschoten Herman van (1883-1962), Martwa natura, 1933, olej, płótno
 • 13.Walter Schölei (1891-1956?), Góry,l. 20 -30. XX w., olej, płótno 13.Walter Schölei (1891-1956?), Góry,l. 20 -30. XX w., olej, płótno
 • 14.Herman Schmiechen (1855-1925), Chaty w Śniegu, l. 80. XIX w., olej, tektura 14.Herman Schmiechen (1855-1925), Chaty w Śniegu, l. 80. XIX w., olej, tektura
 • 15.Dora Scholtz (1883-?), Śnieżne Kotły, l. 20 – 30. XX w., olej, płótno 15.Dora Scholtz (1883-?), Śnieżne Kotły, l. 20 – 30. XX w., olej, płótno
 • 16.Georg Trautmann (1865-1935), Karkonosze latem,l. 90. XIX w., olej, tektura 16.Georg Trautmann (1865-1935), Karkonosze latem,l. 90. XIX w., olej, tektura
 • 17.Franz Josef Wagner (1886-?), Karkonosze, l. 20. XX w., olej, płótno 17.Franz Josef Wagner (1886-?), Karkonosze, l. 20. XX w., olej, płótno
 • 18.Artur Wasner (1887-1939), Pejzaż z chatą i ulami, l. 30. XX w., olej, płótno 18.Artur Wasner (1887-1939), Pejzaż z chatą i ulami, l. 30. XX w., olej, płótno
 • 19.Paul Weimann (1867-1945), Karkonosze, ok. 1940, olej, płyta 19.Paul Weimann (1867-1945), Karkonosze, ok. 1940, olej, płyta
 • 20.Paul Weimann (1867-1945), Śnieżka zimą, 1943, olej, płótno 20.Paul Weimann (1867-1945), Śnieżka zimą, 1943, olej, płótno
 • 21.Paul Weimann (1867-1945), Śnieżka zimą, ok. 1940, olej, płótno 21.Paul Weimann (1867-1945), Śnieżka zimą, ok. 1940, olej, płótno
 • Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   


  POLECAMY


  DOTACJE


   

   

   

  ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

  Ilość odwiedzin: 184008